Objectgegevens beheren

Deze pagina legt uit hoe u de velden voor objectgegevens kunt beheren per objecttype.

Ga naar de pagina "Objecttypen" via het menu aan de linkerzijde. U krijgt een overzicht van alle objecttypen die reeds in het systeem aanwezig zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld schilderij, prent, boek, akte, sculptuur zijn. Voor lke soort objecttype kunt u andere onderwerpen met bijbehorende velden instellen.

Door op de + button te klikken kunt u een nieuw objecttype toevoegen.

Achter elk objecttype treft u buttons aan waarmee u het objecttype kunt bewerken, de achterliggende structuur kunt bewerken en het objecttype kunt verwijderen. Klik op 'Structuur bewerken' indien u de objectgegevens wilt aanpassen. Aan de ljnkerzijde ziet u de huidige structuur van het objecttype en aan de rechterzijde ziet u (indien van toepassing) onderwerpen staan die (nog) niet gekoppeld zijn aan het betreffende objecttype (hoe u deze aan het objecttype kunt koppelen kunt u lezen op de pagina 'Objecttypen beheren'). Klik aan de linkerzijde op de naam van een onderwerp. Deze klapt uit en laat de invulvelden zien die bij het onderwerp horen. Door op de naam van een onderwerp te klikken kunt u een term koppelen aan het betreffende 'predikaat'. Ook kunt u het veld bewerken of verwijderen. Klik op 'veld bewerken'. U wordt vanzelf naar de pagina gebracht waar u de naam van het veld kunt wijzigen, het type van het veld kunt wijzigen en bepaalde instellingen kunt wijzigen.Type invulvelden / objectgegevens wijzigen
Wanneer u het type van een veld wilt wijzigen dan heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Tekstveld
- Tekstvlak
- Url / link
- Bestand
- GEO-coördinaten
- Datum en tijd
- Datum
- Keuzelijst
- Autonummering
- Reminder
- Dimensies
- Nummer


Instellingen invulvelden
Afhankelijk van het type invulveld dat u heeft gekozen kunt u diverse instellingen selecteren. U heeft bijvoorbeeld de keuze uit de volgende opties:

- Als filter instellen (hiermee bepaalt u of de bezoekers van uw website dit veld mogen gebruiken om te filteren)
- Alleen unieke waarde (hiermee kan de gebruiker alleen een unieke waarde invullen)
- Type niet veranderen (hiermee kan de gebruiker het type niet veranderen van het betreffende veld)
- Niet dupliceren (hiermee kan de gebruiker het veld niet dupliceren)


Onderwerp c.q. categorie beheren
Indien u een onderwerp wilt wijzigen of een onderwerp wilt toevoegen aan een objecttype dan gaat u in het menu naar 'Objecttypen'. Klik op 'structuur beheren' achter het objecttype waar u een ondeerwerp van wilt aanpassen of toevoegen. Klikt vervolgens rechtsboven op het tandwieltje (onderwerpen beheren). U krijgt dan een overzicht te zien van alle bestaande onderwerpen/categorieen. Achter de naam van elk onderwerp ziet u welke objecttypen reeds gebruik maken van het betreffende onderwerp. Klik op bewerken achter het onderwerp dat u wilt gaan wijzigen. U kunt de naam van het onderwerp aanpassen, de permissies instellen en de bijbehorende velden wijzigen of velden toevoegen.


Permissies instellen
Permissies kunt u op verschillende plekken instellen. Dit kan bij de objecttypen, de onderwerpen, de keuzelijsten en de procedures. De permissies stelt u in door lees- en schrijfrechten in te stellen voor de verschillende gebruikersrollen. Indien iemand de gegevens alleen mag lezen maar niet bewerken dan stelt u voor deze gebruiker alleen leesrechten in. Als een gebruiker gegevens mag bewerken dan stelt u voor deze gebruiker lees- en schrijfrechten in. Gebruikersrollen waar u geen lees- en/of schrijfrechten instelt hebben geen kennis van het bestaan van het betreffende objecttype, onderwerp, keuzelijst of procedure.


Gebruikersrollen
In KLEKSI heeft u standaard 4 gebruikersrollen ter beschikking. U heeft de keuze uit beheerder, bewerker, medewerker en analist. Wanneer u permissies gaat instellen kunt u lees- en schrijfrechten instellen per gebruikersrol. Eventueel is het mogelijk om nog extra gebruikersrollen aan te maken die u vervolgens permissies geeft voor het beheren vanobjecttypen, onderwerpen, keuzelijsten of procedures.