QR-code

KLEKSI genereert bij elk object automatisch een QR-code, handig voor uw depot maar ook voor uw bezoekers.


Met KLEKSI kunt u aan de hand van QR-codes, die KLEKSI automatisch voor u genereerd, bezoekers informeren over uw objecten. Dit creëert een extra verdienmodel voor uw museum, vereniging of tentoonstelling. Bezoekers die een QR-code scannen worden automatisch doorverwezen naar de pagina waar meer informatie over het object vermeld staat. Plaats of hang de QR code naast het object en uw bezoekers kunnen met elke smartphone informatie ophalen over het betreffende object.

Vanaf nu is uw collectie ook toegankelijk voor mensen met een beperking

KLEKSI zet de titel en omschrijving van elk object automatisch van tekst over naar spraak waardoor uw collectie toegankelijk is voor een groter publiek. Tekst-naar-spraak (TextToSpeech:TTS) vergroot het bereik van uw collectie en speelt in op verschillende behoeftes van verschillende gebruikers. Zoals laaggeletterden, kinderen en volwassenen met een leerprobleem of leesbeperking zoals dyslexie en mensen met een verminderd gezichtsvermogen. Maar ook voor alle mensen die gewoon liever luisteren dan lezen.

-