Procedures aanmaken

Maak uw eigen procedures aan. Stel ongelimiteerd onderwerpen in met ongelimiteerd bijbehorende velden.


In KLEKSI is het mogelijk om elk soort procedure zelf volledig te configureren zoals standplaats beheer of bijvoorbeeld een bruikleen procedure (standaard aanwezig). Een procedure kan naar wens worden geconfigureerd. Bij het overzetten van de data doen wij dit voor onze klanten configureren, daarna kan de gebruiker zelf velden naar wens toevoegen. Bij elk object wordt een QR-code gegenereerd. U kunt zelf bepalen welke onderwerpen en bijbehorende invulvelden per procedure van toepassing zijn. Voor elke procedure kunt u instellen welke beheerders toegang krijgen om de betreffende procedure te beheren. Tevens kunt u instellen welke kolommen u in het overzicht wilt zien van de betreffende procedure en in welke volgorde.

Binnenkort
Op onze roadmap staat dat deze ook door gebruikers bij een procedure kunnen toevoegen/koppelen. Onze wens is dat er bijvoorbeeld bij een bruikleen een QR-code gegenereerd wordt waardoor de ontvangende partij via KLEKSI statusupdates kan geven over de objecten.

Procedures aanmaken