Bruikleen functie

Beheer de objecten die u in bruikleen heeft bij derden of zelf in bruikleen heeft van derden.


Er is sprake van een bruikleen als er een object van het ene museum door een ander museum geleend wordt t.b.v. een tentoonstelling.

Met de bruikleenfunctie van KLEKSI beheert u deze objecten aan de hand van invulvelden waarin een bruikleen gedocumenteerd kan worden (lenend museum, contactpersoon, bruikleenovereenkomst, transportbon e.d.). Deze invulvelden kunt u naar believe zelf samenstellen en op elk gewenst moment aanvullen. Ook is het mogelijk dat wij invulvelden instellen die u nodig heeft indien u werkt volgens een standaard zoals Spectrum.

Bruikleen functie

In het overzicht van alle objecten kunt u bij elk object zien of een object in bruikleen is.

-