Presentatie KLEKSI en Linked-Open-Data tijdens NDE-kennissessie in Heineken Experience te A'dam

Presentatie KLEKSI en Linked-Open-Data tijdens NDE-kennissessie in Heineken Experience te A'dam

In de Heineken Experience te Amsterdam vond een kennissessie plaats waarbij 120 musea uit Nederland en België aanwezig waren. Vijf softwareleveranciers en hun klanten vertellen hoe vanuit hun collectieregistratiesystemen gewerkt wordt aan het verbinden en delen van erfgoedinformatie.

KLEKSI werd voor deze bijeenkomst ook uitgenodigd om kort uitleg te geven over het nieuwe collectieregistratiesysteem en om te laten zien hoe gebruiksvriendelijk Linked-Open-Data kan worden beheerd vanuit het KLEKSI systeem.

Checklist voor collectieregistratiesystemen
Hoe weet je of je vanuit je collectieregistratiesysteem de informatie eenvoudig en gestandaardiseerd kunt delen en verbinden met anderen? Gebruik onderstaande checklist. Door de vijf vragen te beantwoorden weet je hoe ver het staat met de mogelijkheden van de registratiesoftware die je gebruikt. Erfgoeddata verbinden en met elkaar delen werkt het makkelijkst met software die alle vijf functionaliteiten ondersteunen.

- Is er ondersteuning voor gebruik van duurzame identifiers?
- Kunnen collecties opgenomen worden in het Datasetregister?
- Wordt de metadata als linked open data gepubliceerd?
- Is het werken met terminologiebronnen mogelijk? Bijvoorbeeld via het Termennetwerk?
- Maakt dit onderdeel uit van de standaardversie van de software?

Deze vragen kunnen door KLEKSI allen met "JA" beantwoord worden.


Verbinden van erfgoed staat centraal
Verbonden erfgoed staat centraal in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Voor het brede publiek en gebruikers gaat informatie over onze erfgoedcollecties pas echt leven op het moment dat informatie bij elkaar komt en daardoor meer betekenis kan krijgen. Dit noemen we kortweg ‘verbonden erfgoed’. Essentieel daarbij is dat de erfgoedinformatie vanuit de bron, dus vanuit de erfgoedorganisaties zelf, beter bruikbaar gemaakt wordt. Dit idee is vijf jaar geleden opgepakt door erfgoedorganisaties samen met een groep enthousiaste leveranciers van collectieregistratiesystemen – Axiell, Cit, Picturae, DEVENTit, De Ree en Sofco. De samenwerking leidde tot een lijst van functionaliteiten die softwareleveranciers, samen met erfgoedorganisaties en met ondersteuning vanuit het NDE, hebben ontwikkeld en (deels) ingevoerd. De komende tijd werken we hard door om de stap naar de zichtbaarheid van het verbonden erfgoed te maken.


Bekijk hieronder de presentatie van KLEKSI
Door Maurice van Kessel (Kleksi) en Mat Rongen (Museum Thorn)

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Bent u overtuigd en wilt u KLEKSI gaan gebruiken om uw collectie(s) te beheren? Of heeft u nog vragen?
Wij zijn hier om u te helpen. Praat vandaag nog met een expert.

Prijsstelling Neem contact op met sales

Voor wie is KLEKSI

Bekijk hieronder voor wie KLEKSI uitkomst kan bieden.

Musea

Musea

Beheer uw collectie schilderijen, beelden, tekeningen en/of andere objecten in of van uw museum.

Erfgoedinstellingen

Erfgoedinstellingen

Beheren, archiveren en digitaliseren van de nalatenschap voor toekomstige generaties.

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Digitaliseren, documenteren en archiveren van objecten binnen uw stichting of vereniging.