Spectrum compliant

KLEKSI is Spectrum compliant en bevat alle benodigde functies, objecttypes en invulvelden die voor u van belang zijn.


Spectrum is de internationaal toegepaste standaard voor collectiemanagement, en is bedoeld voor de praktijk van museale documentatie en bedrijfsvoering. De toepassing van de standaardprocedures is een garantie voor goed collectiebeheer.Spectrum is een algemeen, internationaal systeem voor collectiebeheer. Het is daarom belangrijk om naast Spectrum altijd ook de eigen nationale wetten en regels te volgen bij het opstellen van regels voor het beheer van de eigen collectie.

KLEKSI is Spectrum compliant en is voorzien van alle (gewenste) invulvelden voor objectbeheer en procedures zoals verwerving en inkomende- en uitgaande bruikleen.

Spectrum compliant