Lijsten genereren

Genereer lijsten voor intern gebruik, voor tentoonstellingen en/of onderzoekers binnen uw organisatie.


Met behulp van de handige en uitgebreide zoekfunctionaliteit kunt u filters instellen om tot een bepaalde groep objecten te komen. Heeft u alle filters ingesteld en de gewenste resultaten naar voren gehaald dan kunt u deze eventueel als een 'externe lijst' opslaan. Deze 'lijsten' kunnen intern gebruikt worden voor onderzoek of voor het samenstellen van tentoonstellingen.

Via een handig pop-upvenster is het mogelijk om zelf de kolommen en de volgorde van de kolommen van een lijst te bepalen voordat u de lijst gaat exporteren.

Lijsten genereren

De lijsten kunnen vervolgens geëxporteerd worden naar Excel of een CSV bestand.

-