Toegankelijkheid

Voor mensen met een (visuele) beperking worden de titel, subtitel en omschrijving van uw objecten door KLEKSI automatisch omgezet van tekst naar spraak.


Vanaf nu is uw collectie ook toegankelijk voor mensen met een beperking. KLEKSI zet de titel en omschrijving van elk object automatisch van tekst over naar spraak waardoor uw collectie toegankelijk is voor een groter publiek. Tekst-naar-spraak (TextToSpeech:TTS) vergroot het bereik van uw collectie en speelt in op verschillende behoeftes van verschillende gebruikers. Zoals laaggeletterden, kinderen en volwassenen met een leerprobleem of leesbeperking zoals dyslexie en mensen met een verminderd gezichtsvermogen. Maar ook voor alle mensen die gewoon liever luisteren dan lezen.

Toegankelijkheid | KLEKSI