DERA compliant

DERA staat voor Digitaal Ergoed Referentie Architectuur. KLEKSI voldoet aan de DERA en is in lijn met de NDE doelstellingen en infrastuctuur.


De afkorting DERA staat voor Digitaal Ergoed Referentie Architectuur en geeft richting aan samenwerkende partijen, in dit geval om erfgoedinformatie beter zichtbaar te maken in het Netwerk Digitaal Erfoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is eigenaar van de DERA. De DERA wordt ontwikkeld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zitting hebben. In samenwerking met Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is KLEKSI compliant gemaakt aan de DERA en in lijn met de NDE doelstellingen en infrastructuur.

-